Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

01. Algemeen.

1.1. Onder StarBazaar.nl wordt in deze Algemene voorwaarden en elders op de site verstaan: Handelsonderneming Star Bazaar lid van v.o.f. Firma Matin, gevestigd aan de Akerstraat 84 te Heerlen.

Telefoonnummer 06-44626442, e-mailadres: info@starbazaar.nl

Handelsonderneming Firma Matin is ingeschreven bij de KVK onder nummer 14092978

Het bijbehorende BTW nummer is NL8199.86.112.B01

 

02. Toepassing.

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij StarBazaar.nl als leverancier van producten optreedt.

 

03. Aanbiedingen.

3.1. Alle aanbiedingen van StarBazaar.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

StarBazaar.nl heeft het recht om in overleg met de klant in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Zet en typefouten blijven ten allen tijde voorbehouden.

 

04. Overeenkomst.

4.1. De koopovereenkomst tussen StarBazaar.nl en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt getoond.

 

05. Prijzen.

5.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en verpakkings/verzendkosten.

Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

 

06. Afzetgebied.

6.1. StarBazaar.nl levert goederen aan klanten binnen Nederland en in het Buitenland.

6.2. Het koopcontract kan zowel in het Nederlands als in Engels worden afgesloten.

 

07. Verpakkings- en verzendkosten.

7.1. Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten.

7.2. De verpakkings- en verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte, gewicht, afleveradres en verzendwijze.

7.3. Wanneer U kiest voor het bestellen en afrekenen van de inhoud van Uw winkelwagen, worden de verpakkings-/verzendkosten duidelijk aangegeven voordat U Uw bestelling bevestigt en betaalt.

 

08. Levering en levertijd.

8.1. StarBazaar.nl verzendt de bestelde producten onmiddellijk doch uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

8.2. Voor artikelen die niet voorradig zijn, geldt een levertijd van ca. 1 week na ontvangst van de betaling.

8.3. De verzendtijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. StarBazaar.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

8.4. StarBazaar.nl verzendt de producten per post of pakketservice of verzending op enig andere wijze ter beoordeling van StarBazaar.nl. Het eigendomsrecht van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

8.5. StarBazaar.nl is gerechtigd de levering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door StarBazaar.nl gedragen.

8.6. Alvorens tot verzending over te gaan, kan het zijn dat U wordt benaderd via e-mail of per telefoon om de juistheid van Uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging in de verzending ontstaan. Vermeld tijdens de registratie een telefoonnummer waarop U overdag bereikbaar bent, zodat de vertraging tot een minimum beperkt blijft. Het kan ook een telefoonnummer zijn van Uw werk of een 06-nummer.

8.7. Wanneer U de bestelling wenst af te halen dan plaatst U de bestelling in de shop.

Zodra wij de betaling hebben mogen ontvangen en de bestelling staat gereed dan ontvangt U bericht dat het afgehaald kan worden.

Hierbij dient de automatisch ontvangen bestelbevestiging te worden overlegd.

Indien men haast heeft dient er vooraf met ons contact te worden opgenomen betreffende de mogelijkheden.

Pinnen is bij ons wel mogelijk.

 

09. Betalingswijze.

Op de site kunt U op de navolgende wijzen betalen;

9.1. Vooruitbetaling op bankrekening, vermeld hierbij Uw naam en bestelnummer.

Banknummer: ING bank 29.57.106 t.n.v Firma Matin te Heerlen.

IBAN: NL57 INGB 0002 9571 06

BIC/SWIFT: INGBNL2A

9.2. iDeal

9.3 Paypal: info@starbazaar.nl

 

10. Producten.

10.1 StarBazaar.nl test alle radiografisch bestuurbare producten visueel en op werking voordat ze verzonden worden.

10.3 Wanneer U in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door StarBazaar.nl kosteloos omgeruild voor het door U bestelde product mits de factuur aanwezig is, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking wordt retourgezonden.

Hiertoe dient U binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@ StarBazaar.nl of per telefoon 06-44626442

10.4. Indien de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, komen de rechten voor de koper te vervallen.

10.5 Indien U producten, die door StarBazaar.nl zijn geleverd retourneert, is het verstandig te zorgen voor een verzendbewijs, zodat het mogelijk is de retourzending te traceren.

 

11. Garantie.

11.1 Op alle geleverde producten van StarBazaar.nl gelden geen garantie tenzij aangegeven.

 

12. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming.

12.1 Reclamering inzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te geschieden, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.

12.2 Reclamering inzake van gebreken in producten dient schriftelijk of per mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na aflevering op het afleveradres ofwel "bij niet zichtbare gebreken" binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.3 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kunt U de artikelen zonder opgaaf van reden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering retourneren.

 

13. Schadevergoeding.

13.1 StarBazaar.nl kan slechts dan aansprakelijk gehouden worden voor schade, wanneer die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen.

13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van StarBazaar.nl komen zijn;

Ziekte, in- , uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storing in de productie, etc.

13.3 StarBazaar.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van StarBazaar.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen StarBazaar.nl en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel toekomstige overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Nederlands recht of, indien StarBazaar.nl daarvoor kiest, de bevoegd rechter van de regio waar StarBazaar.nl gevestigd is.

De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 

15. Nederlandse taal prefereert.

15.1 De Nederlandse tekst van deze Algemene voorwaarden prefereert boven vertalingen daarvan.

 

16. Prijzen.

16.1 StarBazaar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, filmpjes en teksten.


Retourneren - herroepingsrecht

StarBazaar.nl hanteert een zichttermijn(herroepingsrecht) van 14 werkdagen. U kunt de artikelen zonder opgaaf van reden retourneren binnen 14 dagen. Deze gaat in vanaf de dag van aflevering.In deze termijn mag u bepalen of het artikel voldoet aan uw verwachting. U mag het artikel bekijken. Het artikel mag niet in gebruik genomen worden.

Indien U het product wilt retourneren, vragen wij U eerstcontact op te nemen met onze klantenservice (per e-mail of telefoon). Hetproduct dient in de originele verpakking en in onbeschadigde staat te zijn, ditis inclusief de meegezonden handleiding, documentatie en verpakkingsmaterialenvan het artikel. Wij vragen U een kopie van uw bestelnummer bij te voegen.

Nadat het artikel bij StarBazaar.nl is ontvangen, heeft U de keuze om het artikel te ruilen tegen een ander artikel van gelijke waarde,een cadeaubon te ontvangen of het aankoopbedrag teruggestort te krijgen op Uw rekening.

Retourneren - klacht over artikel

Indien het artikel bij ontvangst gebreken vertoont ofwanneer een product is geleverd anders dan besteld, dan neemt U ook contact opmet onze klantenservice. Het product dient in de originele verpakking en in onbeschadigde staat te zijn, dit is inclusief de meegezonden handleiding, documentatie en verpakkingsmaterialen van het artikel. Verder dienen er geen wijzigingen aan het product te zijn aangebracht.

Wij vragen u een kopie van uw bestelnummer bij te voegen en bij het aanmelden van het defect zo veel mogelijk relevante informatie te vermelden.

Op onze aanwijzing mogen defecte ofverkeerd geleverde producten kosteloos worden geretourneerd. De gegevensvoor terugzending krijgt u zodra wij meer informatie hebben over de te volgenprocedure.